به گزارش «نود اقتصادی» شرکت رفاه‌گستر تامین اجتماعی ازجمله شرکت‌های زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی بوده که با هدف تأمین رفاه کارکنان سازمان در ١٣٧٧ تأسیس شد. 

این شرکت با داشتن مراکز اقامتی رفاهی، رستوران‌ها و باشگاه‌ها در ١٠ شهر، به کارکنان و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی خدمات ارائه می کند. 

اما بررسی صورت مالی حسابرسی شده این شرکت نشان می‌دهد طی سال ۱۳۹۹ که صورت مالی آن اخیرا منتشر شده، از ۲۵ مرکز اقامتی و رفاهی و رستوران‌های شرکت، ۲۳ واحد دارای زیان بوده‌اند.

گرچه طی سال ۱۳۹۹ یکی از دلایل اصلی این زیان‌دهی شرایط کرونایی بوده اما بررسی صورت مالی سال‌های قبل از کرونا نیز نشان می‌دهد این شرکت به دلیل مدیریت ناکارآمد، تخفیف‌های بسیار گسترده برای کارکنان، بلااستفاده ماندن بخش زیادی از ظرفیت اماکن رفاهی و رستوران‎‌ها نیز زیان‌ده بوده و در سال ۱۳۹۸ تعداد ۱۱ مرکز اقامتی، رستوران‌ها و باشگاه‌های شرکت زیان‌ده بوده است.