به گزارش «نود اقتصادی»، احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران اظهار داشت: حذف ارز ترجیحی رانت ایجاد شده در بخش تولید را از بین خواهد برد و ما می‌توانیم تولید را در یک فضای آزاد و رقابتی پیش ببریم. 

وی بیان کرد: ما به دلیل خرید نهاده با ارز ۴۲۰۰ تومانی در قیمت گذاری و صادرات محصولاتمان تحت فشار بودیم. همچنین با حذف رانت ارز ترجیحی  رقابت پذیری و کیفیت در واردات محصولات دامی هم کاهش پیدا کند و حتی به راحتی می توانیم با بازار های اروپایی رقابت کنیم و جای نگرانی نیست.