به گزارش «نود اقتصادی» درحالی‌که حمزه شکیب سرپرست شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در تاریخ ۲۸ اسفند سال گذشته قیمت تمام شده ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را برای سال ۱۴۰۱ به ترتیب برای ساختمان‌های یک و دو طبقه متری ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان، برای ساختمان‌های ۳ تا ۵ طبقه متری ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، برای ساختمان ۶ و ۷ طبقه متری ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، برای ساختمان‌های ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان، برای ساختمان‌های ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۶ میلیون تومان، برای ساختمان‌های ۱۳ تا ۱۵ طبقه متری ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برای ساختمان‌های ۱۶ طبقه به بالا متری ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان اعلام کرده اما اخیرا حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران قیمت تمام شده برای هر واحد نهضت ملی مسکن را متری ۱۰ میلیون تومان ذکر می‌کند. 

محتشم طی مصاحبه‌ای می‌گوید گرچه وزارت راه و شهرسازی برای ساخت واحدهای این طرح نرخی بین ۴/۲ تا ۴/۷ میلیون تومان به سازندگان اعلام کرده اما ممکن است تعدیل‌هایی هم به آن وارد شود؛ به نظر می‌رسد این رقم به متری ۶ میلیون تومان قیمت تمام شده ساخت هر واحد (بدون مشاعات) برسد.

این در حالی است که با احتساب مشاعات به ۷/۵ تا ۸ میلیون تومان برسد. البته محتشم به همین موارد اکتفا نکرده و در ادامه می‌گوید البته این ارقام برای سال گذشته است و اگر افزایش عوارض ساختمانی و پروانه ساخت، افزایش دستمزد کارگران و افزایش هزینه تولید مصالح ساختمانی را در نظر بگیریم قیمت تمام شده هر متر مربع واحد مسکونی نهضت ملی مسکن ممکن است به متری ۱۰ میلیون تومان نیز می‌رسد.  

قابل ذکر است سخنان عضو هیئت مدیره انجمن انبوه‌سازان درحالی است که قیمت زمین در طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است. قیمت صفر زمین به این دلیل مهم است که درحال حاضر در استان تهران ۵۰ تا ۶۰ درصد از قیمت تمام شده مسکن را زمین تشکیل می‌دهد.