به گزارش «نود اقتصادی» براساس لیستی که گروه فولاد مبارکه از موجوی زمین و مسکن خود منتشر کرده؛ تا مهرماه ۱۴۰۰ (آخرین گزارش) این گروه تعداد زیادی مسکن و زمین مسکونی در مالکیت خود داشته است.

برای نمونه این گروه فقط در مشهد ۱۴ آپارتمان مسکونی دارد. مناطق شمالی شهر تهران ازجمله فرحزاد، پاسداران، فاطمی از دیگر نقاطی است که فولاد مبارکه زمین و مسکن در آن مناطق دارد. همچنین این گروه در نوشهر و بندرعباس هم زمین و مسکن دارد. 

قابل ذکر است در اغلب کشورها خرید زمین و مسکن از سوی اشخاص حقوقی با جرایم مالیاتی سنگینی روبروست چراکه این خریدها می‌تواند تعادل در بازار مسکن را که اساسا یک بازار مصرفی است، به هم بریزد.