به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا مهاجر، معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی اظهار داشت: پیش‌بینی ما تولید ۹ میلیون تن گندم در سال جاری زراعی است. البته سال گذشته حدود ۴.۵ میلیون تن خرید تضمینی داشتیم و دو میلیون تن نیز صنوف، صنعت و کارخانجات ماکارونی خریداری کردند و حدود یک و نیم میلیون تن نیز کشاورزان برای کشت سال بعد ذخیره کردند.

 

وی بیان کرد: با توجه به این که برای تأمین نیاز دو سال کشور باید گندم ذخیره داشته باشیم، بر اساس شرایط جدید ذخایرمان را افزایش دادیم که بخشی از واردات گندم در این جهت است.

با توجه به گرانی گندم در سراسر دنیا و افزایش قیمت‌های دستمزد و نهاده ها، دولت قیمت خرید تضمینی گندم را به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش داد.