به گزارش «نود اقتصادی»، جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: مسئولان وزارت جهاد در خرید سیب و پرتقال تشریفات قانونی را رعایت نکردند یعنی هیچ مناقصه‌ای برای خرید این دو محصول انجام نشده است.

وی بیان کرد: اعلام عمومی برای ارائه محصول کشاورزان صورت نگرفته است. از طرف دیگر دستور وزیر از نظر سایز و نوع محصول رعایت نشده است. تا به حال ۱۰ جلسه گذاشتیم اما مسئولان وزارت جهاد هیچ مستنداتی ارائه نکردند. 

محمودزاده افزود: مدرکی دال بر اثبات قانونی بود اعمال سازمان تعاون روستایی به مجلس ارائه نشده است.