به گزارش «نود اقتصادی» حجم انبوه مطالبات غیرجاری بانک پارسیان موجب شده این بانک هزینه هنگفتی برای وصول مطالبات خود بپردازد. به‌طوریکه در سال گذشته این بانک درمجموع ۱۵۶ میلیارد و ۳۴۵ میلیون تومان حق‌الزحمه وصول مطالبات پرداخت کرده است.

در ۶ماهه اول امسال نیز پارسیان ۸۸ میلیارد و ۲۰۸ میلیون تومان حق‌الزحمه وصول مطالبات پرداخت کرده که با  در نظر گرفتن ۱۸۶ روز (بدون تعطیلی‌ها)، این بانک ماهانه نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان و روزانه ۴۷۴ میلیون تومان حق‌الزحمه وصول مطالبات می‌دهد.