به گزارش «نود اقتصادی»، رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: ظرفیت تقاضای بازار خودرو بین یک‌میلیون و ۲۰۰ تا یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است؛ البته این ظرفیت هم بستگی به اجرای طرح‌هایی جهت از رده خارج‌کردن خودروهای فرسوده دارد زیرا در حال حاضر حداقل ۳ میلیون خودروی فرسوده در کشور وجود دارد که مالکان آنها توان خرید خودروی نو ندارند. بنابراین باید دولت طرح‌هایی در نظر بگیرد و مشوق و تسهیلاتی جهت خرید خودروی نو به صاحبان خودروهای فرسوده بدهد.