اخبار شرکتها-الف) شرایط اعطای تسهیلات به خانواده معزز شهداء، ایثارگران و پرسنل بنیاد شهید

چنانچه متقاضی تسهیلات خرد از خانواده معزز شهدا، ایثارگران و پرسنل بنیاد شهید باشد، سقف تسهیلات قابل پرداخت براساس رتبه اعتباری اخذشده از سامانه رتبه‌بندی ایرانیان و در قبال ارائه نامه کسر از حقوق و معرفی‌نامه بنیاد شهید به شرح ذیل می‌باشد:

- افراد دارای رتبه اعتباری A و B  تا سقف یک میلیارد ریال

- افراد دارای رتبه اعتباری C در صورتی که حقوق‌شان را در بانک دی دریافت می‌کنند تا سقف 700 میلیون ریال و در صورتی که حقوق‌شان را در بانکی غیر از بانک دی دریافت می‌کنند تا سقف 500 میلیون ریال.

 

ب) شرایط اعطای تسهیلات به کارمندان دولت، نهادهای عمومی و شرکت‌های خصوصی

چنانچه متقاضی تسهیلات خرد، کارمند شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های بزرگ خصوصی و بازنشستگان و مستمری‌بگیران باشد و واریز حقوق آنان نزد بانک دی صورت می‌پذیرد، سقف تسهیلات قابل پرداخت براساس رتبه اعتباری اخذشده از سامانه رتبه‌بندی ایرانیان و در قبال نامه کسر از حقوق و ارائه چک یا سفته به شرح ذیل می‌باشد:

- افراد دارای رتبه اعتباری A و B  تا سقف یک میلیارد ریال

- افراد دارای رتبه اعتباری C تا سقف 500 میلیون ریال.