اخبار شرکتها-عبدالمجید پورسعید مدیرعامل این بانک در مراسم هم اندیشی شعب استان تهران، شرایط رقابتی ایجاد شده بین بنگاه های اقتصادی را عاملی برای تقویت و کارهای موثر در ایجاد ارتباط قوی بین همه همکاران بیان کرد و گفت: وجود تعاملات مفید بین همکاران در شعب و ستاد باعث می شود همه پرسنل در جریان امور و اقداماتی که در بانک صورت می گیرد قرار گیرند و همین طور اگر مسئله ای وجود دارد مطرح کنند تا پیگیری شود و از روند انجام آن کار مطلع باشند.

پورسعید بر پیگیری ایجاد روابط سیستماتیک بین همکاران تاکید کرد و افزود: روابط سیستماتیک نیاز هر سازمانی است که باعث می شود اگر مسئله و مشکلی پیش می آید مطرح کنیم و بتوانیم حل کنیم. از آن مهم‌تر این است که وقتی آگاهی نسبت به امور و تلاش‌های صورت گرفته کامل شود، نتیجه‌اش رسیدن به جایگاهی است که بانک در حال حاضر بدست آورده است.

مدیرعامل بانک ایران زمین خاطرنشان کرد: قدم اول بانک ارائه خدمات بانکداری در حوزه دیجیتال با اپلیکیشنی به نام فراز است که مشتریان بتوانند از طریق تکنولوژی بدون حضور در شعب خدمات مورد نیاز خود را دریافت کند. قدم بعدی هوشمند سازی سیستم است. به صورتی که مشتریان زمانی که از خدمات بانک استفاده می‌کنند، براساس نوع رفتار آنها (ارزش مشتری) خدمات خاصی برای آنها طراحی و ارائه شود.

پورسعید در خصوص نئوبانک ایران زمین گفت: راه اندازی اولین نئو بانک واقعی در کشور، تحول بزرگ بانک ایران زمین در صنعت بانکداری خواهد بود. این قرارداد با شرکت بزرگ “های وب” منعقد شده و قطعاً در آینده نزیک تعداد قراردادها و کسب و کارهایی که می توانند در این بستر فعالیت کنند بیشتر خواهد شد.

وی آموزش همکاران توسط روسا در شعب را بسیار پر اهمیت بیان کرد و افزود: روسا باید مشکلات همکاران در شعب را پیگیری کنند. جلسات را به صورت مستمر برگزار کنیم و ما به عنوان مسئول بتوانیم مسائل را پیگیری کنیم.