به گزارش «نود اقتصادی» بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی پژوهشکده پولی کشور در ۶ماهه نخست امسال بررسی وضعیت ۴۶۷ شرکت بورسی که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه شش ماهه ابتدای ۱۴۰۰ در دسترس بوده نشان می‌دهد طی این مدت ۶۰ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. این در حالی است که در شش ماهه ۱۳۹۹ از بین همین شرکت‌ها ۵۳ شرکت زیانده بوده‌ است.

به عبارتی، طی این مدت شرکت‌های زیان‌ده در صنایع بیشتر شده‌اند. افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سال‌های اخیر سابقه نداشته و همواره از تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاسته می‌شد. 

همچنین سود اسمی این شرکت‌ها در ۶ماهه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل رشد ۱۱۸درصدی داشته است. این در حالی است که رشد سود اسمی در سه ماهه ۱۴۰۰ بیش از ۱۸۵ و در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۳۳درصد بوده است.

به عبارت دیگر گرچه رشد سود اسمی در بین شرکت‌ها در شش ماهه ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته و این رشد بسیار بالاتر از تورم بوده اما این رشد در مقایسه با رشد سودآوری در فصول قبلی کمتر و روند نزولی را نشان می‌دهد.