به گزارش «نود اقتصادی»، در دولت قبل، روحانی و آخوندی میگفتند دولت نباید مسکن تولید کند و باید شرایط را برای بخش خصوصی مهیا کند که مسکن تولید کنند اما در همین وعده هم ماندند و آمار نشان می‌دهد که در دولت‌های یازدهم و دوازدهم تولید مسکن توسط بخش خصوصی هم به شدت سقوط کرد.

از آنجا که زمان ساخت و تکمیل مسکن تقریبا دو سال طول می کشد، واحدهای مسکونی تکمیل شده توسط بخش خصوصی تا پایان سال ۱۳۹۳ هم طرح‌هایی بوده است که در دولت احمدی نژاد کلید خوردند و از آن سال به بعد که نتیجه عملکرد دولت روحانی شروع شده، شاهد نصف شدن تولید مسکن توسط بخش خصوصی بودیم.