احمد مقدسی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: چهار سال تمام به دولت گفتیم تا فاصله بین ارز ترجیحی و ارز آزاد خیلی زیاد نشده این ارز ۴۲٠٠ تومانی فسادزا را حذف کنید اما دولت قبل به توصیه‌های ما توجهی نکرد. 

وی بیان کرد: امروز فاصله بین ارز ترجیحی و ارز آزاد ۲۴ هزار تومان شده و طبیعتا حذف ارز ترجیحی به جامعه شوک وارد می‌کند اما کاری است که حتما باید انجام شود. 

مقدسی افزود: دولت باید در قدم اول تأمین نقدینگی صنعت گاوداری را انجام دهد تا ما بتوانیم تولید کنیم.  از فردای روز حذف ارز ۴۲٠٠ تومانی باید قیمت لبنیات افزایش پیدا کند تا ما بتوانیم تولید شیر را ادامه بدهیم. 

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی گاوداران گفت: دولت باید مابه‌التفاوت حذف ارز ۴۲٠٠ تومانی را بصوت کارت اعتباری خرید پروتئین به مردم بدهد. پس از حذف ارز ۴۲٠٠ تومانی، قیمت شیر خام از کیلویی ۶۴٠٠ تومان، کیلویی ۱۱۳٠٠ تومان می‌شود و نزدیک ۵ هزار تومان افزایش پیدا می‌کند.