محسن حسین لویی مدیرکل نظارت بر خدمات عمومی و شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت اظهار داشت: کشورهای زیادی هستند که قیمت تولید را روی کالا درج می‌کنند. یک کشور را نام ببرید که تولید کننده قیمت مصرف کننده را درج می‌کند. ما می‌خواهیم تبانی بین حلقه تولید و توزیع را از بین ببریم. کالاهایی که مشمول قیمت گذاری هستند به انداز انگشتان دو دست هم نمی‌رسند. ما دخالتی در قیمت تولید کننده نکردیم. با این رویه اگر قیمت‌ها یکسان هم شوند مردم به سمت کالای با کیفیت‌تر می‌روند. گرانی به سازمان ما ربطی ندارد، گران فروشی به سازمان و وزارتخانه ما مربوط است. انصاف نیست به کشوری که در شرایط تحریم است تهمت دست کردن در جیب مردم را بزنیم. قرار نیست این طرح را تا ابد با همین روش ادامه دهیم، قطعا آسیب شناسی می‌کنیم.

در همین رابطه ببینید:

وزارت صمت با طرح درج قیمت تولید کننده زمینه تبانی بین تولید کنندگان را فراهم می‌کند
طرح درج قیمت تولیدکننده، کالاها را به تدریج به سمت کیفیت پایین و قیمت بالا سوق می‌دهد
بازار انحصاری و شبه انحصاری خودرو را با سایر کالاها مقایسه نکنیم