به گزارش «نود اقتصادی»، پس از افزایش وحشتناک هزینه‌های جاری دولت در دوره حسن روحانی که سبب کسری بودجه عظیم و استقراض از بانک مرکزی و تاراج دارایی مردم در بورس برای تامین کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر شده است، دولت رئیسی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ انضباط بودجه‌ای را سرلوحه قرار داده است.

بر این اساس هزینه‌های جاری دولت به شدت نسبت به بودجه آخر دولت روحانی کاهش یافته و در سال آینده فقط ۵ درصد رشد خواهد کرد که یکی از پایین‌ترین رشدهای هزینه‌های جاری دولت در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.