به گزارش «نود اقتصادی»، دولت در لایحه بودجه سال آینده برای تقویت بنیه دفاعی تا ۴.۵ میلیارد یورو اعتبار در نظر گرفته و قرار است از طریق واگذاری نفت خام این منابع حاصل شود.

طبق بند ی تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران در خصوص برنامه تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی براساس ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور تا مبلغ چهار میلیارد و پانصد میلیون ( ۴.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای دفاعی و پیشرفت و آبادانی و محرومیت زدایی از محل تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و بر اساس جدول شماره (۲۱) این قانون با خزانه داری کل کشور، اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرائی شدن سقف تعیین شده در بند (ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. دستگاههای مجری برنامه تقویت دفاعی موظفند علاوه بر سهم خود، معادل سهم صندوق توسعه ملی و سهم شرکت ملی نفت ایران را حواله نفتی دریافت کرده تا پس از فروش معادل آن را به نسبت های مندرج در قوانین از طریق با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب ذینفعان مذکور واریز کنند.

سهم دولت بابت تقویت بنیه دفاعی نیز از طریق خزانه داری کل کشور تسویه و اعمال حساب می شود.

به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل این بند مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاههای غیردولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده‌اند، را پس از تایید سازمان برنامه و بودجه کشور به مصرف برساند. معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، امور اقتصادی و دارایی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

در بودجه سنواتی برای تقویت بنیه دفاعی و تحقیقات راهبردی دفاعی از محل منابع صندوق توسعه ملی استفاده شده بود.

منبع: فارس