پروفسور علی محمد خورشید دوست، استاد دانشگاه تبریز در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: مرکز ملی بارورسازی ابرها در کشور چندان فعال نیست که این امر ناشی از نبود بودجه کافی و عدم سرمایه‌گذاری مناسب در این زمینه است. در سال‌های گذشته، بارورسازی ابرها در کشور، در اولویت کاری مدیران وزارت نیرو نبوده است.

وی بیان کرد: یکی از راهکارهای افزایش بارندگی و جلوگیری از خشکسالی بیشتر در کشور به خصوص در استان‌هایی با اقلیم خشک مانند یزد و اصفهان، استفاده از روش بارورسازی ابرها است.

خورشید دوست افزود: باورسازی ابرها در مناطق و اقلیم خشک به مراتب بهتر از مناطق و اقلیم نیمه خشک جواب می‌دهد، بنابراین وقت آن رسیده که وزارت نیرو بر روی باروسازی ابرها توجه و تمرکز جدی تری به خرج دهد.

این استاد دانشگاه بیان کرد:  در بسیاری از کشورهای اروپایی از نیروی جذر و مد رودخانه و یا دریا انرژی برق تولید می‌کنند حتی در حال حاضر در آمریکا به دنبال تولید انرژی از طوفان‌های با سرعت ۲۵۰ کیلومتر در ساعت هستند در حالکیه هنوز هم تولید برق از انرژی‌های تجدید پذیر در اولویت مدیران وزارت نیرو نیست.