به گزارش «نود اقتصادی»، وحید شقاقی شهری، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی اظهار داشت: اخیرا دیده شده که مدیر یکی از زیرمجموعه‌های شستا حقوق ۲۵۰ میلیون تومانی دریافت کرده که ۱۱۰ میلیون تومان آن تنها کارت هدیه بوده است. این مساله در شرایط سخت اقتصادی امروز ایران خیانت به کشور و ملت ایران محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: بنابراین دولت باید به سقف پرداخت‌های کارکنان دولتی انسجام ببخشد و فاصله بی‌عدالتی در نظام پرداخت را کاهش دهد و به سمت عدالت در حقوق و دستمزد حرکت کند.