اخبار شرکتها-علی خنیفر مدیر عامل شرکت لوله سازی اهواز بابیان  این مطلب در دیدار با مدیرعامل مهندسی و توسعه نفت درباره‌ پروژه‌ استراتژیکِ اخیر (گوره_جاسک) توضیحاتی را ارائه کرد.همچنین در این دیدار، درباره‌ همکاری‌های پیشینِ هردو شرکت و همکاری‌های آینده نیز به صورت مفصل گفت‌وگو شد. ابوذر شریفی مدیر عامل مهندسی و توسعه نفت هم بر همکاری با لوله سازی اهواز تاکید و درباره‌ پروژه‌‌های آینده‌ شرکتِ مهندسی و توسعه نفت توضیحاتی را ارائه داد.

بر اساس این گزارش ،هر دو مقامِ مسئول تاکید داشتند که با کمک و تلاش همیشگی کارکنانِ دو مجموعه، باید نهایت تلاش خود را برای پایداری و تداوم عملیات انتقال مواد نفتی و پویاییِ دومجموعه را به کار گیرند.