دکتر فتح‌الله تاری، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: عوامل مختلفی روی کاهش نرخ تورم تاثیر داشته است ولی معمولا نرخ تورم در ماه‌های میانی سال کاهشی است و شاهد افزایش تورم در ماه‌های انتهایی سال هستیم. اگر تورم شهریور، مهر و آبان سال‌های قبل را هم بررسی کنید به این نکته پی خواهید برد.

وی بیان کرد: طبق آمارها وضعیت رشد پایه پولی هم نسبت به سال گذشته بهتر شده است. به عنوان مثال کاهش نرخ پایه پولی در شهریور ۱۴۰۰ نسبت به شهریور ۹۹، حتما تاثیر خودش را روی کاهش تورم می‌گذرد چون از شتاب چاپ پول پرقدرت کاسته می‌شود.

تاری افزود: عامل کاهش قدرت خرید مردم را هم به دلیل رشد نقدینگی و تاثیری که روی افزایش تقاضا دارد، نمی‌توان روی کاهش نرخ تورم چندان موثر قلمداد کرد و باید برای کاهش تورم در دو ماه اخیر بیشتر روی موضوع کاهش نرخ پایه پولی دقت کرد.