بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» از کل شرکت‌های تابعه صندوق بازنشستگی کشوری نشان می‌دهد که دست‌کم ۶ مدیر در هیات مدیره سه شرکت حضور دارند.

 ۶ مدیر دیگر نیز در هیات مدیره شرکت دوم حضور دارند.