محمدرضا بهزادیان، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: انتصاب رئیس اتاق ایران برای رئیس دفتری رئیس جمهور سابق، خلاف قانون اساسی بود. هیچ کدام از دستگاه‌های نظارتی به حضور آقای نهاوندیان در کنار آقای روحانی اعتراض نکردند. اتاق بازرگانی تبدیل به حیاط خلوت برخی از مقامات دولتی شده است. یکی از مقامات دولتی با بودجه اتاق در طول یک ماه ۱۱ بار به سفر خارجی رفت.

حسین معروف، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: کسانی که قبلا نماینده مجلس بودند یا پست حساس دولتی داشتند دچار تعارض منافع هستند. کسی که مسئولیت دولتی داشته چرا باید در بخش خصوصی سمت داشته باشد؟