اخبار شرکتها-‎نیما نوراللهی، مدیرعامل شرکت بیمه تجارت نو در آخرین روز همایش دستاوردهای بیمه تجارت نو با رویکرد تحول دیجیتال براهمیت نقش جذب پرتفوی مناسب تاکید کرد.