علیقلی ایمانی، نایب‌رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: میزان تولید گندم نسبت به سال زراعی گذشته ۴٠ درصد کاهش پیدا کرده است. به علت کاهش تولید گندم در دولت قبل، دولت فعلی باید ۵ میلیون تن گندم از خارج وارد کند.

وی بیان کرد: سال ۹۲، در واردات گندم رکورد زدیم و ۷ میلیون تن وارد کردیم، امسال هم دوباره به اوج واردات گندم بازگشتیم. اگر تا اسفندماه به تولید گندم نرسیم مجبوریم از ذخایر استراتژیک استفاده کنیم.