به گزارش «نود اقتصادی» طبق گزارشات رسمی در سال ۱۳۹۹، از حدود یک میلیون و ۱۱۰ هزار نفر متقاضی وام ازدواج در سال گذشته، بانکها به ۷۳۵هزار نفر یا معادل ۶۶ درصد از زوج‌ها تسهیلات داده و 34 درصد از دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج محروم مانده‌اند.

قابل ذکر است بانک‌ها در سال گذشته نزدیک به ۱۹۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده‌اند که رقم ۳۸ هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان وام تخصیص داده شده به ازدواج معادل تنها ۲ درصد از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی بوده است.