به گزارش «نود اقتصادی» بررسی آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد تعداد کارت‌های برداشت بانکی از ۲۴۱ میلیون و ۳۵۴ هزار فقره در اسفند سال گذشته با افزایش ۲۲ میلیون و ۲۵۱ فقره‌ای به ۲۶۳ میلیون و ۶۰۵  فقره تا مردادماه ۱۴۰۰ رسیده است.

طی این مدت یک میلیون و ۷۱۲ فقره نیز به تعداد کارت‌های  اعتباری افزوده شده است. کارت‌های خرید و هدیه نیز در ۵ ماهه امسال ۱۶ میلیون و ۷۸۶ هزار فقره رشد داشته است. اما کارت‌های پول الکترونیک طی این مدت ۸۴۷ فقره کاهش داشته است.