به گزارش «نود اقتصادی» آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در دوره حسن روحانی یعنی بین نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا پایان سال ۱۳۹۹ درمجموع ۲ میلیون و ۹۴۳ هزار واحد مسکن ساخته شده که اگر فرضا در نیمه اول امسال هم ۲۴۵ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده باشد، در مجموع کل ساخت‌وساز مناطق شهری کشور طی دوره هشت ساله دولت روحانی به ۳ میلیون و ۱۸۸ هزار واحد خواهد رسید که میانگین ساخت ۳۹۸ هزار واحد مسکونی را در سال نشان می‌دهد.

قابل ذکر است در دولت احمدی‌نژاد نیز درمجموع طی هشت سال تعداد ۴ میلیون و ۹۳۲هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شده که میانگین ساخت سالانه ۶۱۷ هزار واحدی را بیان می‌کند.