به گزارش‌ «نود اقتصادی»، قاسمعلی حسنی، دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی اظهار داشت: علیرغم اینکه ایران یکی از تولیدکنندگان گردو در جهان محسوب می‌شود اما بازار گردوی ایران در سیطره گردوهای وارداتی از سه کشور آمریکا، شیلی و بلغارستان است.

وی بیان کرد: گردوهای وارداتی از سه کشور مذکور بصورت قاچاق به کشور وارد می شود و واردکنندگان این گردوهای قاچاق بازار بسیار پرسودی را در اختیار دارند.

حسنی افزود:‌ گردوی آمریکایی و شیلی در ابتدا وارد دبی می شود و پس از آن وارد بنادر شده و در نهایت نیز وارد شبکه توزیع کشور می شود اما گردوی بلغارستان از طریق ترکیه و از طریق مسیرهای زمینی وارد کشور می شود.