به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی ۳ ماهه بهار سال جاری ایران‌خودرو نشان می‌دهد این شرکت خودروسازی طی بهار امسال درحالی در لیست هزینه‌های اداری و عمومی خود حدود ۳۱۸ میلیون تومان صرف پرداخت هزینه آب، برق، گاز و سوخت کرده است که طی این مدت ۲۳ میلیارد و ۲۹۳ میلیون تومان صرف هزینه تبلیغات کرده است.

به عبارتی هزینه تبلیغات شرکت ۷۳ برابر پول انرژی و سوخت شرکت بوده است.