به گزارش «نود اقتصادی» براساس صورت مالی سال ۱۳۹۹ گروه ایران‌خودرو، بدهی‌های جاری این شرکت به ۸۶ هزار و ۶۳۱ میلیارد تومان رسیده که ۲ برابر ۴۳ هزار میلیارد تومان دارایی‌های جاری این شرکت است!