به گزارش «نود اقتصادی»، نرخ تورم مناطق روستایی کشور در دولت روحانی رکوردهای عجیبی را ثبت کرد. بالاترین نرخ تورم مناطق روستایی کشور در دهه‌های اخیر در دولت روحانی رخ داد.

نرخ تورم مناطق روستایی کشور در دولت روحانی برای چندین ماه متوالی بالای ۴۰ درصد ماند، در حالی که در دولت‌های قبل هیچ گاه به ۴۰ درصد هم نرسیده بود. نهایتا در تیرماه ۱۴۰۰ نرخ تورم مناطق روستایی به ۴۷.۳ درصد رسید و روحانی با بیشترین فشار تورم به مناطق روستایی، دولت را تحویل رئیسی داد.