علیرضا نیک آیین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: ناگهان وسط روز اعلام می‌کنند که همه اصناف و ادارات به مدت شش روز تعطیل هستند. بی برنامگی و غیرکارشناسی عمل کردن دولت همه را بیچاره کرده و اصناف را در رکود مطلق فرو برده است.

دولت آقای روحانی هیچ ارزشی برای مردم کشور قائل نیست. از سال ۹۲ که دولت آقای روحانی آغاز شد تا همین امروز هزینه تعمیر ماشین بطور وحشتناکی بالا رفته است.

پراید ۷ میلیون تومانی در آن سال، امروز ۱۳۰ میلیون تومان شده و به همین نسبت قیمت قطعات یدکی هم بالا رفته است. خیابان‌ها پر از خودروی فرسوده است و مردم دیگر توان تعمیر ماشینشان را هم ندارند. همین موضوع  تقاضا را به حداقل رسانده و بازار ما را در رکود عجیبی فرو برده است.