به گزارش «نود اقتصادی»، قیمت طلا و سکه در حالی امروز پایین آمد که دلار رشد قیمت را تجربه کرد.

 

قیمت گرم طلا ۱۸ عیار امروز

قیمت طلا پایین آمد و هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۱,۰۵۳,۶۹۹ (یک میلیون و پنجاه و سه هزار و ششصد و نود و نه ) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۵۳,۶۹۹

-۱,۱۰۱

-۰.۱۱

11:28

۱,۰۵۴,۸۰۰

-۴,۲۰۰

-۰.۴

روز قبل

۱,۰۵۹,۰۰۰

۹,۹۰۰

۰.۹۳

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ مثقال طلا ۱۸ عیار

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۱۳۰۰۰ تومان کاهش، ۴,۵۵۸,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و پنجاه و هشت هزار) تومان نرخ گذاری شد.

قیمت دلار در بازار آزاد امروز

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۷۲۰ (بیست و چهار هزار و هفتصد و بیست) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۲ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۷۲۰

۵۰

۰.۲

11:18

۲۴,۶۷۰

-۳۰

-۰.۱۳

روز قبل

۲۴,۷۰۰

۱۸۰

۰.۷۲

۳ روز پیش

 

قیمت یورو در بازار آزاد امروز

یورو در بازار آزاد امروز با افزایش ۰.۲ درصدی، از ۲۹,۱۳۷ (بیست و نه هزار و یکصد و سی و هفت ) تومان به ۲۹,۱۹۶ (بیست و نه هزار و یکصد و نود و شش ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر یورو در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۹,۱۹۶

۵۹

۰.۲

11:20

۲۹,۱۳۷

-۵۸

-۰.۲

روز قبل

۲۹,۱۹۵

۳۷۳

۱.۲۷

۳ روز پیش

 

قیمت پوند امروز

در بازار امروز پوند نسبت به روز قبل ، با ۶۹ تومان افزایش، ۳۴,۰۶۶ (سی و چهار هزار و شصت و شش ) تومان نرخ گذاری شد.

جدول قیمت ۳ روز اخیر پوند

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۳۴,۰۶۶

۶۹

۰.۲

11:20

۳۳,۹۹۷

-۲۷۱

-۰.۸

روز قبل

۳۴,۲۶۸

۳۵۱

۱.۰۲

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

درهم امارات (حواله) امروز با کاهش ۰.۱۸ درصدی، از ۶,۷۵۵ (شش هزار و هفتصد و پنجاه و پنج ) تومان به ۶,۷۴۳ (شش هزار و هفتصد و چهل و سه ) تومان رسید.

آخرین نرخ دلار کانادا

دلار کانادا در بازار داخلی هم ۱۹,۶۰۰ (نوزده هزار و ششصد ) تومان قیمت خورد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,530,000 (ده میلیون و پانصد و سی هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۵۳۰,۰۰۰

-۱۰,۰۰۰

-۰.۱

11:23

۱۰,۵۴۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰

۰.۵۶

روز قبل

۱۰,۴۸۰,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۰.۰۹

۳ روز پیش

 

قیمت نیم سکه امروز

نیم سکه، امروز به ۵,۴۹۰,۰۰۰ (پنج میلیون و چهارصد و نود هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۱.۲۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۴۹۰,۰۰۰

-۶۹,۰۰۰

-۱.۲۶

11:29

۵,۵۵۹,۰۰۰

۵۹,۰۰۰

۱.۰۶

روز قبل

۵,۵۰۰,۰۰۰

-۱۰۰,۰۰۰

-۱.۸۲

۴ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

همچنین ربع سکه با افزایش ۰.۳۷ درصدی نسبت به روز قبل ، ۳,۴۸۵,۰۰۰ (سه میلیون و چهارصد و هشتاد و پنج هزار) تومان معامله شد.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۲۴۹,۰۰۰ (دو میلیون و دویست و چهل و نه هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد