عباس خوشگرد، رئیس انجمن تولیدکنندگان تیشو در گفتگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: افزایش قیمت محصولات سلولوزی مثل دستمال کاغذی تابع قیمت ارز و قیمت جهانی خمیر است. 

وی بیان کرد: در سال‌های اخیر و بعد از کرونا قیمت جهانی خمیر افزایش زیادی پیدا کرده است. مواد اولیه محصولات سلولوزی مانند دستمال کاغذی به طور کامل وارداتی هستند و از خارج از کشور وارد می‌شوند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان تیشو گفت: امروز تولیدکنندگان بر اثر بالا رفتن قیمت ارز و خمیر در شرایط سخت اقتصادی فعالیت و با سود خیلی کم تولیداتی مثل گوش پاک کن، پوشک بچه و ملحفه یک بار مصرف بیمارستان ها را تولید می‌کنند.