به گزارش «نود اقتصادی» براساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، در پایان خردادماه تورم رکوردهای جدیدی را ثبت کرده است که در ۵ یا ۶ دهه اخیر بی‌سابقه بوده است. 

براساس گزارش این مرکز، در پایان خردادماه نرخ تورم سالانه به ۴۳ درصد و نرخ تورم سالانه اقلام خوراکی به ۵۱/۶ درصد رسیده است. در خردادماه تورم ماهانه کل ۲/۵ درصد و این میزان برای اقلام خوراکی ۳/۲ درصد بوده است. همچنین طی خرداد سال جاری تورم نقطه‌ای به ۴۷/۶ درصد رسیده و تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی در این ماه حدود ۶۲/۳ درصد بوده است.