به گزارش «نود اقتصادی» با اینکه یک دهه است که اغلب صندوق‌های قرض‌الحسنه در بانک‌ها و موسسات مالی کشور تجمیع شده‌اند، اما هنوز حساب مابین بانک‌ها با صندوق‌های قرض‌الحسنه باز بوده و صندوق‌ها بدهکار بانکها هستند.

برای مثال براساس صورت مالی بانک قرض‌الحسنه رسالت در سال گذشته ۱۰ها صندوق قرض‌الحسنه به این بانک بدهکار بوده‌اند که مجموع این بدهی آنها به بیش از هزار و ۴۲۲ میلیارد تومان می‌رسد.

قابل ذکر است این مطالبات بانک رسالت از صندوق‌ها مربوط به تسویه مطالبات آنان در سال‌های گذشته بوده که هنوز هم به بانک برنگردانده شده است.