به گزارش «نود اقتصادی»، عمده قیمت ها امروز در بازار نسبت به روز پیش افزایش یافت.

 

آخرین نرخ اونس طلا

هر اونس طلا، امروز به ۱,۷۸۹ (یک هزار و هفتصد و هشتاد و نه ) دلار رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۱ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر اونس طلا

قیمت (دلار)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۷۸۹

۵.۶۰

۰.۳۱

09:00

۱,۷۸۳

۱۹

۱.۰۷

روز قبل

۱,۷۶۴

-۱۰.۳۰

-۰.۵۹

۳ روز پیش

 

آخرین نرخ گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت طلا بالا رفت و هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با افزایش ۰.۹۹ درصدی، از ۱,۰۳۲,۷۰۰ (یک میلیون و سی و دو هزار و هفتصد ) تومان به ۱,۰۴۳,۱۰۰ (یک میلیون و چهل و سه هزار و یکصد ) تومان رسید.

جدول قیمت ۳ روز اخیر هر گرم طلا ۱۸ عیار

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱,۰۴۳,۱۰۰

۱۰,۴۰۰

۰.۹۹

11:38

۱,۰۳۲,۷۰۰

۱۳,۹۰۰

۱.۳۴

روز قبل

۱,۰۱۸,۸۰۰

-۷۰۰.۰۰

-۰.۰۷

۲ روز پیش

 

قیمت مثقال طلا ۱۸ عیار امروز

در بازار امروز هر مثقال طلا ۱۸ عیار نسبت به روز قبل ، با ۴۹۰۰۰ تومان افزایش، ۴,۵۲۰,۰۰۰ (چهار میلیون و پانصد و بیست هزار) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ دلار در بازار آزاد

قیمت دلار در بازار آزاد، امروز به ۲۴,۱۸۰ (بیست و چهار هزار و یکصد و هشتاد ) تومان رسید که نسبت به روز قبل، افزایش ۱.۰۳ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر دلار در بازار آزاد

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۲۴,۱۸۰

۲۵۰

۱.۰۳

11:37

۲۳,۹۳۰

۱۹۰

۰.۷۹

روز قبل

۲۳,۷۴۰

-۲۶۰.۰۰

-۱.۱

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ درهم امارات (حواله)

در بازار امروز درهم امارات (حواله) نسبت به روز قبل ، با ۷۹ تومان افزایش، ۶,۶۰۱ (شش هزار و ششصد و یک ) تومان نرخ گذاری شد.

آخرین نرخ سکه امامی

قیمت سکه امامی به 10,415,000 (ده میلیون و چهارصد و پانزده هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش 0.86 درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر سکه امامی

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۱۰,۴۱۵,۰۰۰

۹۰,۰۰۰

۰.۸۶

11:38

۱۰,۳۲۵,۰۰۰

۱۱۰,۰۰۰

۱.۰۶

روز قبل

۱۰,۲۱۵,۰۰۰

-۹۵,۰۰۰.۰۰

-۰.۹۴

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه، امروز به ۵,۶۸۰,۰۰۰ (پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار) تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۳۶ درصدی داشته است.

جدول قیمت ۳ روز اخیر نیم سکه

قیمت (تومان)

مقدار تغییر

درصد تغییر

تاریخ

۵,۶۸۰,۰۰۰

-۲۰,۰۰۰.۰۰

-۰.۳۶

11:40

۵,۷۰۰,۰۰۰

۲۳۰,۰۰۰

۴.۰۳

روز قبل

۵,۴۷۰,۰۰۰

-۳۶۰,۰۰۰.۰۰

-۶.۵۹

۲ روز پیش

 

آخرین نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با کاهش ۱.۰۹ درصدی، از ۳,۷۰۰,۰۰۰ (سه میلیون و هفتصد هزار) تومان به ۳,۶۶۰,۰۰۰ (سه میلیون و ششصد و شصت هزار) تومان رسید.

قیمت سکه گرمی امروز

هر سکه گرمی در بازار داخلی هم ۲,۳۰۵,۰۰۰ (دو میلیون و سیصد و پنج هزار) تومان قیمت خورد.

منبع: دنیای اقتصاد