به گزارش‌ «نود اقتصادی»، رضا اردکانیان، وزیر نیرو اظهار داشت: سهم فعلی برق هسته‌ای کشور یک هزار و ۵۰ مگاوات است. انتظار می‌رود تا سال ۱۴۰۷، دو واحد یک هزار و ۵۰ مگاواتی یعنی واحدهای دوم و سوم نیروگاه بوشهر یکی پس از دیگری فعال شده و در مجموع دو هزار ۱۰۰ مگاوات به ظرفیت فعلی افزوده شود.