به گزارش «نود اقتصادی»، ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب اظهار داشت: تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای همچنان کار را دنبال می‌کنند و تیم‌ سیاست خارجی دولت ما در حال بررسی اقداماتی است که تیم مذاکره کننده انجام می‌دهد.

وی بیان کرد: آمریکا موظف به رفع تحریم‌هاست و ما باید این اقدام‌ را راستی‌آزمایی کنیم. آمریکا باید به دنیا پاسخ دهد که چرا نسبت به انجام‌ تعهداتش نسبت به ایران کوتاهی می‌کند. چرا بایدن به تعهدات دولت آمریکا پاسخگو نیست؟ آمریکایی‌ها تمام تحریم ها را بردارند و نشان دهند صداقت دارند. مسائل موشکی و منطقه ای قابل مذاکره نیست. مسائل برجام اجرا نشده چگونه می خواهند وارد موضوعات جدید شوند؟

 ابراهیم رئیسی افزود: نقدینگی را باید به طرف تولید سرازیر کنیم که سازوکارهای این موضوع جزء دستور کار ماست. ما درباره بازار سرمایه اعتماد را به مردم برمی‌گردانیم. دولت بورس را به عنوان قلک برای خود نخواهد دید و کسری بودجه را از این محل تامین نمی‌کنیم.

رئیس جمهور منتخب افزود: نسبت به سهام خرد تضمین‌هایی برای جبران خسارت‌ها ایجاد می‌کنیم. ساز و کارهای نظارتی در بورس را فعال می‌کنیم که این موضوع از ایجاد تکانه‌ها در بورس جلوگیری خواهد کرد. اقدامات دیگری از جمله عمق‌دادن به بورس در دست بررسی است. کار را برای شرکت‌هایی که آماده ورود به بورس هستند، تسهیل می‌کنیم.