به گزارش «نود اقتصادی»، علیرضا عباسی، نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار داشت: میزان بارندگی در سطح کشور در مقایسه با سال گذشته حدود ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده و این موضوع دامداران و عشایر را با توجه به وابستگی آنها به مراتع تحت تاثیر قرار داده است.

وی بیان کرد: نهاده‌های دامی وارداتی مانند ذرت، سویا و جو در اختیار بخش‌های خاصی مانند دامداری‌ و مرغداری‌های صنعتی قرار می‌گیرد. متاسفانه عشایر و روستائیان در میان دریافت کنندگان نهاده‌های دامی وارداتی دیده نشده‌اند.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس افزود: دامداران به دلیل عدم توانایی در تامین نهاده مجبور به فروش دام‌های مولد شده‌اند که بخشی از آن توسط دلالان به صورت قاچاق از کشور خارج می‌شود. حذف و کشتار دام‌های مولد قابل جبران نیست و در آینده کشور را با مشکلات بسیار جدی مواجه می‌کند.