به گزارش «نود اقتصادی»، مقایسه آمارهای رسمی نشان می دهد دولت دهم در دوره اول تحریم‌ها نسبت به دولت دوازدهم در دوره دوم تحریم‌ها عملکرد موفق تری در مدیریت بازار خودرو داشته است.

 به عنوان مثال قیمت خودروی پراید در فروردین ماه ۹۸، از حدود ۸ میلیون تومان تحت تاثیر تحریم‌ها در فروردین ۹۲ به ۱۸ میلیون تومان رسیده و با افزایش ۸۸ درصدی کمتر از دو برابر افزایش قیمت داشته است.

 این در حالی است که همین خودروی پراید در بازه دوره دوم تحریم‌ها از ۲۲ میلیون تومان به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده و با افزایش بیش از ۵ برابری، تقریبا ۴۰۰ درصد رشد قیمت داشته است.