به گزارش «نود اقتصادی»، جعفر حسینی مشاور ارشد نظام صنفی کشاورزی اظهار داشت: با توجه به شرایط اقلیمی امسال تولید گندم در شرایط سختی قرار دارد و به رغم آنکه تولید چندانی از دیم زارها نداریم، اما تولید گندم‌های آبی تحت شعاع قطعی برق قرار گرفته است‌. به عنوان مثال از هر ۱۰۰ هکتار گندم با قطعی برق، یک ششم معادل ۲۴ هکتار از مدار خارج می‌شود. امسال قطعی برق منجر به کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تولید محصولات اساسی شده است.