به گزارش‌ «نود اقتصادی»، به طور کلی اگر فعال اقتصادی آینده روشنی از کسب و کاری که قصد راه اندازی آن را دارد در مقابل خود نداشته باشد، اساسا وارد کسب و کار نشده و سرمایه خود را در بخش های نامولد نظیر سکه و ارز تزریق می کند. عمده این تصمیمات از سوی فعالین اقتصادی از دلایلی نظیر پیش بینی ناپذیری اقتصادی ناشی می شود.

منبع: برای مطالعه شماره هفتم رصدنامه کسب و کار ایران کلیک کنید.