به گزارش «نود اقتصادی»، بختیار علم بیگی، رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی اظهار داشت: در حال حاضر محصولات شوینده مشمول قیمت گذاری از سوی دولت نیست و صرفا رعایت ضوابط نرخ گذاری از سوی واحدهای تولیدی الزامی است.

وی بیان کرد: در همین راستا در سال جاری برغم افزایش قابل توجه نرخ مواد اولیه تاثیر گذار در تولید محصولات شوینده، به ویژه مواد عرضه شده در بورس و از طرفی افزایش هزینه های حقوق و دستمزد، در راستای تعامل با دولت و ستاد تنظیم بازار تاکنون افزایش قیمت محصولات شوینده در بازار اعمال نشده است.

رئیس انجمن صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی گفت: بنابراین خبرهایی که اخیرا مبنی بر افزایش قیمت محصولات شوینده در بازار منتشر شده صحت ندارد و به جهت تعامل و همکاری با دولت در صورت هرگونه افزایش نرخ توسط هر یک از تولیدکنندگان مراتب راسا از سوی این انجمن به مراجع نظارتی ذیربط منعکس خواهد شد.