به گزارش «نود اقتصادی»، مصطفی رضاحسینی قطب آبادی، عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس اظهار داشت: در صورت تمایل، دولت می‌تواند با قاچاق مقابله کند در حالیکه به نظر می‌رسد برنامه ای برای تحقق این مهم وجود ندارد.

وی بیان کرد: قاچاق کالا نه تنها موجب ضربه به تولیدکننده داخلی می‌شود بلکه برای عرضه کننده کالاهای وارداتی به صورت قانونی نیز ضرر و زیان به همراه دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع مجلس افزود: قاچاق پدیده‌ی غیرقابل کنترلی نیست و نه تنها افراد عادی نمی‌توانند در این حوزه فعالیت کنند بلکه موضوع قاچاق بیشتر توسط افراد صاحب نفوذ و قدرتمندی انجام می‌شود. در حقیقت مردم عادی برای به دست آوردن یک لقمه نان عامل مافیای بزرگ و برخی تاجران می شوند.