به گزارش «نود اقتصادی»، عبدالعلی رحیمی مظفری ، عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: کشاورزان به شدت از قطعی برق ناراحت هستند چراکه قطعی‌ها ناگهانی صورت گرفته و از قبل به آن‌ها اطلاع داده نشده است، در حالی که کشاورزان در آستانه برداشت محصولات خود هستند و به‌یقین با افت ۴۰ تا ۵۰ درصدی برداشت محصول که آسیب بزرگی برای کشاورزان محسوب می‌شود رو به رو خواهند شد.

وی بیان کرد: متاسفانه در طول روز ۴ ساعت کنتورهای برق کشاورزان که آن‌ها به باغات و مزارع آبرسانی می‌کنند قطع می‌شود و ۲ ساعت نیز به قطعی برق سراسری برخورد می‌کنند و باید گفت؛ آن‌ها دیگر با این وضع نمی‌توانند ادامه دهند.