به گزارش «نود اقتصادی»، مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: دولت ها همیشه خیالشان بابت جبران کسری بودجه راحت است زیرا می‌دانند که می توانند این کسری را از بانک مرکزی دریافت کنند، بنابراین باید قانون بانک مرکزی اصلاح شود.

وی بیان کرد: براساس آمارها در ۲ سال گذشته، ۲ بانک خصوصی به اندازه کل بودجه کشور خلق اعتبار کرده اند و اگر مدیران این بانک ها با بانک مرکزی مقتدری مواجه بودند حتما این گونه به تخلف ادامه نمی دادند.