به گزارش «نود اقتصادی» در حالی که مسعود نیلی پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ مدعی شد میزان اشتغالزایی دولت احمدی‌نژاد نزدیک به صفر بوده، اکنون نسبت به عملکرد ضعیف‌تر دولت موردحمایتش در زمینه اشتغالزایی کاملا روزه سکوت گرفته است.

بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، اشتغال خالص دولت روحانی به ۹۶۳هزار نفر رسید که ۴۰ درصد نسبت به دولت‌های نهم و دهم کاهش نشان می‌دهد.

نیی