به گزارش «نود اقتصادی»، مصطفی صفرخانی رئیس اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» اظهار داشت: از روزی که دولت روحانی سر کار آمد، هزینه تعمیر موتورسیکلت و دوچرخه ۵٠٠ درصد افزایش پیدا کرده است. به دلیل تورم زیاد و مالیاتی که دولت می‌گیرد تولیدات قطعات موتورسیکلت و دوچرخه در شهر تهران تعطیل شده است.

وی بیان کرد: روزی که روحانی آمد یک قلم جنس ما ۶ هزار تومان قیمت داشت ولی همان جنس امروز ۶٠ هزار تومان شده است. مسئولین اسم تحریم را روی سر مردم می‌کوبند، در حالی که گرانی سرسام‌آور قطعات موتور و دوچرخه هیچ ربطی به تحریم خارجی ندارد و معلول سوءمدیریت داخلی است.

صفرخانی افزود: دولتمردان ما کاسب شده‌اند، آن‌ها می‌توانستند به راحتی قیمت قطعات موتور و دوچرخه را کنترل کنند ولی نکردند!