به گزارش «نود اقتصادی» بررسی وضعیت ۳۰ سال اخیر شاخص کل بورس تهران نشان می‌دهد شاخص کل بورس در چندین مقطع ریزش شدید یا سقوط‌ سنگینی داشته است. 

طی سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۳ بورس تهران ۴ بار ریزش قابل‌توجه داشته که شامل ریزش ۸ و ۷ درصدی در سال‌های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ و ریزش ۱۵ درصدی و ۷ درصدی در سال‌های ۱۳۷۶ و ۱۳۷۷ است.

ریزش شدید سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۲ شامل ۳ مورد است که به ترتیب در سال‌های ۱۳۸۴، ۱۳۸۷ و ۱۳۹۳ رخ داده و مقدار آن ۲۱ تا ۲۲ درصد بوده است. اما بین سال‌های ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز بورس تهران ۳ ریزش را تجربه کرده که در سال ۱۳۹۵ حدود ۴ درصد، بین مرداد ۹۹ تا اسفند ۹۹ حدود ۴۰ درصد و طی اسفند ۹۹ تا اردیبهشت سال جاری نیز ۴ درصد بوده است.

بنابراین بزرگترین ریزش و یا به‌عبارت دقیق‌تر بزرگترین سقوط شاخص بورس در دولت روحانی رخ داده که با ۴۰ درصد، حدود ۲ برابر درصد ریزش در دولت‌های قبل است.